Agenda

Een overzicht van activiteiten die te maken hebben met het land, de taal of de cultuur.
Lees verder...

Verkeer

Vandaag 14
Deze week 45
Deze maand 81
Sinds 11-2008 651447

Het alfabet 

Het Mongoolse alfabet
Het Mongools maakt gebruik van het Cyrillisch alfabet, dat in de 9e eeuw door de zendelingen Cyrilius en Methodius werd uitgevonden toen zij vanuit Griekenland oostwaarts trokken om het christendom bij de Slavische volken te brengen. Het schrift is gebaseerd op het Griekse schrift, en is uitgebreid met extra tekens om te kunnen voldoen voor de Slavische talen. In de loop van de eeuwen is het schrift nog gewijzigd, en er bestaan dan ook verschillende varianten van het Cyrillische alfabet. Via Rusland raakte het Cyrillische schrift ook in gebruik in landen waar geen Slavische taal gesproken werd. Sinds 1937 wordt het Cyrillisch alfabet in Mongolië gebruikt, omdat Mongolië in die tijd onder de invloedssfeer van Rusland viel.
Het Mongoolse alfabet telt 34 letters. Een unieke letter is Ө, die overeenkomt met de Duitse Ö of de Scandinavische Ø.
Het Mongools kent ook nog een klassiek Mongoolse schrift, dat in geen enkel opzicht op ons alfabet lijkt.

 

 

Nr. Hoofdletter Kleine letter Uitspraak Opmerkingen
1 А а a  
2 Б б b  
3 В в v  
4 Г г g Geen schrapende G zoals in het Nederlands, maar zoals de Engelse G in het woord goal.
5 Д д d  
6 Е е je Als in Jelle.
7 Ё ё jo Als in York of als in Jordanië.
8 Ж ж zj Als in garage, als in journalist, als in het Franse je of het Engelse pleasure.
9 З з z  
10 И и i Als in zien.
11 Й й j Als in mooi.
12 К к k  
13 Л л l  
14 М м m  
15 Н н n  
16 О о o  
17 Ө ө ö, eu Kort als in deur of lang als in keuken.
18 П п p  
19 Р р r  
20 С с s  
21 Т т t  
22 У у oe Als in koek.
23 Ү ү u, ü Als in vuur.
24 Ф ф f  
25 Х х h / ch Soms gewoon als H, soms als Ch zoals in Bach.
26 Ц ц ts Als in tsaar of als in tsunami.
27 Ч ч tsj Als in tsjilpen, als in Tsjechië of als in het Engelse church.
28 Ш ш sj Als in chocolade, als in shock, of als in het Engelse woord ship.
29 Щ щ sjsj Als in Welsh ship.
30 Ъ ъ stom Dient om aan te geven dat de voorgaande medeklinker niet zacht is.
31 Ы ы i  
32 Ь ь stom Dient om de voorgaande medeklinker zacht te maken.
33 Э э e  
34 Ю ю joe Als in de naam Joeri.
35 Я я ja Als in jarig of als in Jan.

 


Citaat van de dag

"Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou. " - Friedrich Nietzsche -
(1844-1900)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?